دوره های آموزشی بیوتی تراپیست

آموزش های تخصصی پوست و مو

اگر می خواهید یک بیوتی تراپیست حرفه ای با دانش روز و یا مشاور حرفه ای پوست شوید، می توانید به دوره آموزش پوست و زیبایی در آکادمی بهار بپیوندید. اگر در حال حاضر حرفه ای هستید، به سادگی مهارت های خود را ارتقا دهید و متد های جدیدی را از اساتید متخصص در آکادمی بهار بیاموزید.

'

لیست دوره های آموزشی پوست و مو

4,000,000 تومان
 • مدرک : آموزشگاهی
 • مدت زمان آموزش : 12 ساعت (2 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : ندارد
5,500,000 تومان
 • مدرک : فنی حرفه ای
 • مدت زمان آموزش : 18 ساعت (3 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : ندارد
9,500,000 تومان
 • مدرک : فنی حرفه ای
 • مدت زمان آموزش : 36 ساعت (6 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : دوره تخصصی فیشیال(مبتدی)
3,000,000 تومان
 • مدرک : آموزشگاهی
 • مدت زمان آموزش : 5 ساعت (1 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : دوره مراقبت از پوست و زیبایی
3,000,000 تومان
 • مدرک : آموزشگاهی
 • مدت زمان آموزش : 10 ساعت (2 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : ندارد
4,500,000 تومان
 • مدرک : آموزشگاهی
 • مدت زمان آموزش : 12 ساعت (3 جلسه)
 • تعداد هنرجو : 3 تا 5 نفر
 • پیش نیاز : ندارد